گالری الی

گالری طلا الی، در چهار مرکز خرید تهران (پالادیوم، کوروش، گلستان و سون سنتر) شعبات خود را تاسیس کرده و به شهرستان ها نیز ارسال دارد. این گالری در زمینه طراحی طلاهای سبک وزن با قیمت پایین بسیار موفق بوده و در نتیجه فروش بسیاری داشته است. گالری الی تمرکز خود را روی محصولات خانم ها قرار داده است.
سوابق اجرایی
گالری طلا الی، در پنج مرکز خرید تهران (پالادیوم، کوروش، گلستان، سانا و سون سنتر) شعبات خود را تاسیس کرده است و به شهرستان ها نیز ارسال دارد. این گالری در زمینه طراحی طلاهای سبک وزن با قیمت پایین بسیار موفق بوده و در نتیجه فروش بسیاری داشته است. گالری الی تمرکز خود را روی محصولات خانم ها قرار داده است.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از صفحات درباره گالری الی و تماس با گالری الی دیدن فرمایید.